Để có cơ hội thắng cao như vậy bạn cần chuẩn bị những thứ sau: